Şırnak Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı

Şırnak Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı
Şırnak Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı

18.06.2008 tarihli ve 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine tarafından “Şırnak Üniversitesi” ne rektör ataması yapılacaktır.

İlgilenenler 18.08.2017 tarihinden 08.09.2017 Cuma günü iş saati bitimine değin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

Rektör ataması için namzet adayı talebinde bulunacak kişilerde;

a) “Profesör” olarak en az üç sene ödev yapmış olması,

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir halin bulunmaması,

c) Rektör olarak ödev işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olması,

şartları aranacaktır.

4. Rektörlük için aday adayı talebinde bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirli şartları taşıması halinde, herhangi bir Devlet veya Vakıf üniversitelerinde kadrolu ya da sözleşmeli olarak atama yapmaları koşul değildir.

5. Dilekçe dilekçesi ile birlikte ekte sunulan formata uygun bir şekilde namzet adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer almalıdır.

Anekdot: Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, ” rektoraday@yok.gov.tr” adresine elektronik posta aracılığıyla da yapılabilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*