Sıhhat Bakanlığı, üstteki öğrenim zam ve tazminatında listeyi güncelledi

Sıhhat Bakanlığı, üstteki öğrenim zam ve tazminatında listeyi güncelledi
Sıhhat Bakanlığı, üstteki öğrenim zam ve tazminatında listeyi güncelledi

Sağlık Durumu Bakanlığı, geçen sene illere gönderdiği bir yazıda, hangi lisans ya da önlisans bölümlerinin bitirilmesi halinde, zam ve tazminatların bu üst öğrenimden verileceğini belirten bir liste göndermişti.

Bakanlık bu listyi bugün itibariyle güncelledi.

İŞTE BAKANLIĞIN YAZISI VE YENİ LİSTE

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 60438742 Konu : Zam ve Tazminat

DAĞI TIM YERLERİNE

Alaka a) 13.05.2016 tanhiı ve E.6061 say ılı yazımız.

b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.04.2017 tarihli ve 27456 sayılı yazısı.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nm 4’uncu maddesinin (e) fıkrasında “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atamlabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilmiş istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri/ başlıca alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üstteki öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üstteki öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez” hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Müdürlüğünüze emrindeki hizmet birimlerinde (İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Durumu Müdürlüğü, İl .Ambulans Komuta Yoklama Merkezi ve Acil Sağlık Durumu Hizmetleri İstasyonları) sağlık hizmetleri ve tezgâhtar afiyet hizmetleri sınıfında atama yapan personelin, alaka (a) yazıya ekli listede açıklanmış lisans bolumu ya da onlısans programlarından herhangi birini bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4’uncu maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatlardan faydalanabileceği bildirilmişti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi (b) yazısı dahilinde ilgi (a) yazıya ekli liste güncellenmiş olup Müdürlüğünüze yan hizmet birimlerinde afiyet hizmetleri ve tezgâhtar afiyet hizmetleri sınıfında atama yapan personelin, ekli listede açıklanmış lisans bolumu veya onlısans programlarından herhangi bınnı bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nm 4’uncu maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatlardan faydalanabileceği hususunda.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M. Tayfun ARIK

Bakan a.

Genel Mudur

Eki: 1 Adet Liste (3 Sayfa)

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA TAHSIS YAPAN

PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE, DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN 17.04.Z006 TARİHLİ VE 2006/10344 SAYIU BAKANLAR KURULU KARARI’NIN 4’ÜNCÜ MADDESİNİN (E) FIKRASI KAPSAMINDA, ZAM VE TAZMİNAT ALABİLECEĞİ BÖLÜM/PROGRAMLARIN LİSTESİ

SIRA NO:

LİSANS BÖLÜMLERİ

1

IVEDI YARDIM VE AFET YÖNETİMİ LİSANS BÖLÜMÜ 14,161

2

INSANBILIM LİSANS BOLUMU

3

BESLENME VE DİYETETİK LİSANS BÖLÜMÜ

4

BİYOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ

5

ÇOCUK GELİŞİMİ LİSANS BÖLÜMÜ

6

ÇOCUK GEUŞİMI VE EĞİTİMİ LİSANS BOLUMU

7

DİL VE TAVIR TERAPİSİ LİSANS BÖLÜMÜ

8

DİŞ HEKİMLİĞİ LİSANS BÖLÜMÜ

9

EBELİK LİSANS BÖLÜMÜ

10

ECZACILIK LİSANS BÖLÜMÜ

11

ERGOTERAPİ

12

FİZİK ÇARE VE REHABİLİTASYON LİSANS BÖLÜMÜ

13

FİZYOTERAPİ VE REHABİÜTASYON ÜSANS BÖLÜMÜ

14

GERONTOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ w

15

HEMŞİRELİK LİSANS BÖLÜMÜ

16

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS BOLÜMÜ

17

MOLEKÜLER BİYOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ

18

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE KALITIMSAL LİSANS BOLÜMÜ

19

ODYOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ

20

PERFÜZYON LİSANS BÖLÜMÜ (4>

21

PSİKOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ

22

SAĞUK EĞİTİMİ ÜSANS BÖLÜMÜ

23

SAĞLIK İDARESİ LİSANS BÖLÜMÜ

24

SAĞUK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ÜSANS BÖLÜMÜ ,s>,5>

25

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ LİSANS BÖLÜMÜ

26

SAĞUK MEMURLUĞU LİSANS BÖLÜMÜ

27

SAĞLIK YÖNETİMİ ÜSANS BOLÜMÜ (t>ö>

28

SOSYAL ÇALIŞMALAR LİSANS BÖLÜMÜ

29

SOSYAL HİZMET LİSANS BOLÜMÜ

30

SOSYAL HİZMETLER LİSANS BÖLÜMÜ

31

TIBBİ BIYOLOJIK BİLİMLER USANS BÖLÜMÜ

32

VETERINER LİSANS 8ÖLÜMÜ

SIRA NO:

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

1

IVEDI BAKIM TEKNİKERLİĞİ ONLISANS PROGRAMI

2

ACELE YARDIM ÖNLİSANS PROGRAMI

3

ACIL YARDIM TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

4

ADLI TIP ÖNLİSANS PROGRAMI

5

ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

6

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI

7

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA TAHSIS YAPAN

PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE, DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN 17.04.2006 TARİHLİ VE 2006/10344 SAYIU BAKANLAR KURULU KARARI’NIN 4’ÜNCÜ MADDESİNİN (E) FIKRASI KAPSAMINDA, ZAM VE

TAZMİNAT ALABİLECEĞİ BIRIM/PROGRAMLARIN LİSTESİ

8

AMBULANS VE IVEDI BAKIM ONLISANS PROGRAMI

9

AMBULANS VE ACIL BAKIM TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

10

AMELİYATHANE HİZMETLERİ ONLISANS PROGRAMI

11

AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

12

UYUŞTURMA ÖNLİSANS PROGRAMI

13

UYUŞMA TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

14

CERRAHİ ÖNLİSANS PROGRAMI

15

CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

16

ÇEVRE KİRLENMESİ VE KONTROLÜ ÖNLİSANS PROGRAMI

17

ÇEVRE KORUMA ÖNLİSANS PROGRAMI

18

ÇEVRE KORUMA VE YOKLAMA ÖNLİSANS PROGRAMI

19

ÇEVRE ÖNLİSANS PROGRAMI

20

ÇEVRE SAĞLIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI

21

DİŞ HEKIMLİĞİ-HİJYEN ÖNLİSANS PROGRAMI

22

DIŞ DEĞIŞTIRME ÖNLİSANS PROGRAMI

23

DIŞ YERINE KOYMA TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

24

DİŞ YEDEK TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMI

25

DIŞ TEKNİK SEKRETERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

26

DİYALİZ ÖNLİSANS PROGRAMI

27

EBELİK ÖNLİSANS PROGRAMI

28

ECZANE HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

29

ECZANE TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

30

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ ÖNLİSANS PROGRAMI

31

ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON ÖNLİSANS PROGRAMI

32

EVDE HASTA BAKIMI ÖNLİSANS PROGRAMI

33

FİZİK ÇARE ÖNLİSANS PROGRAMI

34

FİZİK TEDAVI VE REHABİLİTASYON ÖNLİSANS PROGRAMI

35

FİZYOTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMI

36

HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON ÖNLİSANS PROGRAMI 1″

37

HEMŞİRELİK ÖNLİSANS PROGRAMI

38

HIDROTERAPI ÖNLİSANS PROGRAMI

39

BIRINCIL VE IVEDI YARDIM ÖNLİSANS PROGRAMI

40

IŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ ÖNLİSANS PROGRAMI

41

LABORANT VE BAYTAR SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMI

42

LABORATUAR ÖNLİSANS PROGRAMI (SAĞLIK IŞ YÜKSEKOKUL MEZUNU)

43

LABORATUVAR ÖNLİSANS PROGRAMI (SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKUL MEZUNU)

¦-1

MAMOGRAFİ ÖNLİSANS PROGRAMI

45

NÜKLEER MÜŞTERI TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

46

ODİOMETRİ ÖNLİSANS PROGRAMI

47

ODYOMETRİ ÖNLİSANS PROGRAMI

48

OPTİSYENLİK ÖNLİSANS PROGRAMI

49

OPTOMETRİ ÖNLİSANS PROGRAMI

50

ORTOPEDİK DEĞIŞTIRME VE ORTEZ ÖNLİSANS PROGRAMI

51

OTOPSİ YARDIMCILIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞUK HİZMETLERİ SINIFINDA ATAMA YAPAN

PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE, DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN 17.04.2006 TARİHLİ VE 2006/10344 SAYIU BAKANLAR KURULU KARARI’NIN 4’ÜNCÜ MADDESİNİN (E) FIKRASI KAPSAMINDA, ZAM VE

TAZMİNAT ALABİLECEĞİ BÖLÜM/PROGRAMLARIN LİSTESİ

52

PARAMEDİK ÖNLİSANS PROGRAMI

53

PATALOJİ LABORATUVAR ÖN LİSANS PROGRAMI

54

PATALOJI LABORATUVAR TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

55

PERFÜZYON ÖNLİSANS PROGRAMI

56

PERFÜZYON TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

57

PODOLOJİ ÖNLİSANS PROGRAMI

58

DEĞIŞTIRME VE ORTEZ ÖNLİSANS PROGRAMI

59

RADYOLOJİ ÖNLİSANS PROGRAMI

60

RADYOTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMI

61

SAĞUK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI “li>

62

SAĞLIK LABORATUVARI ÖNLİSANS PROGRAMI

63

SAĞUK MEMURLUĞU ÖNLİSANS PROGRAMI

64

SAĞUK TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

65

SAĞUK YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI

66

TIBBI DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK ÖNLİSANS PROGRAMI

67

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

68

TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

69

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

70

BAYTAR SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

71

YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

72

YAŞLI BAKIMI ÖNLİSANS PROGRAMI

73

YAŞLI HİZMETLERİ BAKIMI ÖNLİSANS PROGRAMI

DİPNOTLAR

(D

Bu programlar, 06.11.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık Durumu İdaresi lisans programı ile eşdeğer sayılmıştır.

(2)

Bu programın, 28.10.2015 tarihli Yükreköğretim Yürütme Kurulu toplantısında sağlıkla ilgili bir bölge olduğuna karar venlmiştır.

(3)

Bu program, 15.04.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık Durumu Kurumlan İşletmeciliği önlisans programı ile eşdeğer sayılmıştır.

(4)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.04.2017 tarihli ve 27456 sayılı yatısıyla “Bu programın, 13.04.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında sıhhat hizmetleri sınıfında değerlendirilmesine karar verildiği” bildirilmiştir.

(5)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.04.2017 tarihli ve 27456 sayılı yazısıyla *10.08.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında sağlık durumu kurumlan işletmeciliği, afiyet kurumlan yöneticiliği ve afiyet yönetimi bölümu/programlarının adının sağlık yönetimi olarak değiştirilmesi uygun görüldüğü” bildirilmiştir.

(6)

26.10.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında bu program mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyerl unvanını kullanabileceklerine karar verilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*