PTT İHS Personeline ve KİT Genel Müdürlerine Süper Zam!

PTT İHS Personeline ve KİT Genel Müdürlerine Süper Zam!
PTT İHS Personeline ve KİT Genel Müdürlerine Süper Zam!

Bir Takım ücretlerin baştan düzenlenmesine dair 18/07/2017 tarihli ve 2015/T-7 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 21/07/2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Laf konusu Karar ile KİT’lerde istihdam edilen kapsam dışı personel ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), Türkiye Yeniden Yapılanma Bankası A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. (İLBANK) de istihdam edilen sözleşmeli personelin vergi tavanları belirlendi.

Bunun yanı sıra KİT yönetim kurulu üyelerine ödenecek ödenti de düzenlemede yer aldı.

KİT Genel Müdürlerine Çift Ödenti!

KİT Yönetim Kurulu üyeleri 12 aylık ödenti ve 2 adet benzer tutarda ikramiye almaktadır. Ama bu düzenleme ile “idare heyeti üyelerine net 2.729-TL’yi, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını, teftiş kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin 3/4’ünü aşmayacak şekilde Genel Kurul göre belirlenen miktarda aylık vergi verilir.” denilmek suretiyle yönetim kurulu başkanlarına iki kata değin idare heyeti üyelik ücreti ödenmesinin önü açıldı.

DPB’nin sitesinden yaptığı açıklamada ise şu bilgilere yer verilmiştir:

Yönetim Kurulu üyeleri için belirlenen aylık ücretin dönemler itibariyle ulus görevlilerinin finansal haklarında uygulanan çoğalma oranı değin güncellenmiş hali aşağıdadır.

Yönetim Kurulu Ücreti

2016/2

2017/1

2017/2

2.866,00 TL

2.952,00 TL

3.156,00 TL

Bilindiği gibi 233 sayılı KHK gereği genel müdürler bununla birlikte idare kurulunun başkanı olarak tahsis yapmaktadır.

Bu konuda kayda değer bir öteki detay ise kararın 2016 yılından itibaren uygulanacak olmasıdır. Yani bu durumda genel müdürlere geçmişe dönük olarak ciddi bir ödeme yapılması beklenebilir. Çünkü normal şartlarda her idare heyeti üyesiyle benzer miktarda vergi almaktalarken yapılan düzenleme ile bu iki katına çıkartılmış ve düzenleme 2016 yılından itibaren yürürlüğe konulmuştur.

PTT İHS Personeline Ekstra Zam!

YPK Kararı ile PTT en yüksek aidat tavanı olan TPAO ve BOTAŞ seviyesine yükseltilmiştir. Buna göre personel ücreti 2016 yılı için 10.524-TL’den yüksek olarak belirlenemeyecektir. Bu miktar memur zamları oranında artırılmak suretiyle 2017 yılında da uygulanacaktır.

Kararda “1 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki PTT A.Ş.’nin personelinin ücretlerinin, belirlenen tavanı geçmemek kaydıyla artırılmasına Kuruluş Yönetim Kurulu yetkilidir. Ama, bu şekilde yapılacak çoğaltma oranı 1 inci maddenin birinci fıkrasındaki çoğalma sonrası oluşacak ücretin %23,8’ini aşamaz.” denilmektedir.

Buna göre PTT İHS Personeline memur zamları uygulandıktan sonradan yukarıda belirttiğimiz tavanı geçmemek üzere %23.8 oranını geçmemek kaydıyla zam yapılması idare kurulunun takdirine bırakılmıştır.

Üst idare haricinde kalan personel için ödenti tavanının yapılacak zam açısından bir sınır teşkil etmeyeceğini değerlendirmekteyiz. Zira PTT İHS Personel ücretleri bu tavanın hayli aşağı yer almaktadır. Bu durumda PTT Yönetim Kurulu memur zamlarına ek olarak %23.8 zam yapma yetkisine sahiptir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*