KİT Ücret Gruplarındaki Değişiklik Ne Anlama Geliyor?

KİT Ücret Gruplarındaki Değişiklik Ne Anlama Geliyor?
KİT Ücret Gruplarındaki Değişiklik Ne Anlama Geliyor?

2016 Yılının Başından beri Süren Bekleyiş

Toplu sözleşmenin 39’uncu maddesinde “KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname zarfında atama yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ödenti gruplarının 31/1/2016 tarihine dek baştan düzenlenmesi konusunda egzersiz yapılacaktır.” hükmüne yer verilmiş ve bu konuda hazırlanan taslak YPK’ya iletilmişti.

Bu konuda memurlar.net olarak pek çok haber yapmış ve detayları incelemiştik.

Ilk taslakta üç yenilik uyarı çekmekteydi

– Temel aidat grupları 5’ten 3’e düşürülmesi

– Meslek yerinin coğrafi durumu esas ödenti hesaplanmasında dikkate alınacak olması,

– coğrafi durum gibi işin riski de esas ücret hesabında dikkate alınacak olması.

Ama, Maliye Bakanlığının itirazları dikkate alınarak eskiz revize edildi ve iş yeri ve meslek riskinin ücrete dahil olmasına dönük düzenlemeler taslaktan çıkarıldı. İlgili haberlerimize gelmek için tıklayınız:

Toplu Anlaşma Öncesi Vergi Grupları 5’ten 3’e Düştü. Peki Anlamı Ne?

18/07/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Tasarlama Kurulu Kararı, 21/07/2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kararla ödenti grubu beşten üçe indirildi.

Kararda uyarı çeken noktalardan birisi maddelere geçilmeden önce yer alan “Devlet Personel Başkanlığının 27/01/2016 tarihli ve E.554 sayılı ve 10/05/2017 tarihli ve E.2774 sayılı yazıları dikkate alınarak; kamu iktisadi teşebbüsleri ve yan ortaklıklarında istihdam edilen sözleşmeli personel ücretlerinin saptama edilmesine ilişkin ekli Kararın halk bütçesine ilave tartma getirilmemesi kaydıyla kabulüne, karar verilmiştir.” denilmektedir.

Gerçekten altını çizdiğimiz ifade kararın felsefesini özetlemektedir.

Önemli bir diğer husus ise “MADDE 3 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve emrindeki ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile Sümer Holding’de 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinde, sözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait en az ve en yüksek esas ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla, görevin niteliği ve önemi, atama yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi, görevde çoğalma yönetmeliğine göre bir üstteki unvan grubuna ait ödenti düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve parasal imkanları dikkate alınarak akort etme yapmaya ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Bu şekilde yapılacak vergi ayarlamaları sonucu oluşacak toplam maliyet artışı, söz konusu sözleşmeli personel grubuna ait toplam esas aidat maliyet tutarının % 5’ini hiçbir şekilde aşamaz. Sümer Holding’de 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin maliyete esas olan %5’in hesaplanmasında toplam anlaşma ödenti maliyet tutarı alınır.” hükmünün 2018 yılı itibariyle yürürlüğe girecek olmasıdır.

Vergi gruplarının beşten üçe düşmesiyle idare kurullarının temel ödenti belirlemesindeki takdir yetkileri genişlemektedir. Ama bu yetki 2018 yılına kadar kullanılamayacaktır. 2018 yılından itibaren yapılacak değişikliklerde ise bir grupta bulunan personele ödenen temel ücretlerin toplamının %5indne pozitif maliyet artışına niçin olunamayacaktır.

DPB’nin Açıklaması

DPB’nin sitesinden yaptığı açıklamada ödenti gruplarının memur maaş zammı oranında güncellenmiş hali paylaşılmıştır. Açıklamanın ilgili bölümü aşağıdadır:

Yüksek Tasarlama Kurulu Kararı eki cetvelde gruplar itibariyle belirtilen en düşük ve en yüksek esas ücretlere, 2017 yılı ikinci 6 aylık dönemi için kamu görevlilerinin mali haklarında uygulanan artma oranı dek çoğaltma yapılacaktır. Söz konusu artışlardan daha sonra asgari ve en yüksek temel ücretler şu şekilde olacaktır:

Grup

En Düşük Ödenti (TL)

En Yüksek Ödenti (TL)

1

2.684,00

4.644,00

2

2.366,00

4.064,00

3

2.278,00

3.594,00

Başar Gültepe

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*