Araştırma görevlisi uzmanlık kadrosuna nasıl geçiş yapar?

Araştırma görevlisi uzmanlık kadrosuna nasıl geçiş yapar?
Araştırma görevlisi uzmanlık kadrosuna nasıl geçiş yapar?

SORU:

Merhaba. Bir üniversitede araştırma görevlisi olarak devir yapıyorum. İngilizcem var. Aşırılık nedeniyle Ankara’ya geçmek istiyorum. Uzman olarak diğer bir kuruma geçebilir miyim ?

YANIT :

Üniversitelerde öğretim elemanı kadrolarına atamalar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” düzenlenmiştir.

Mezkür yönetmeliğin “Genel Şartlar” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrasında;

(1) Bu Mevzuat kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirli şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten minimum 70, Yükseköğretim Kurulu kadar kabul edilen merkezi tanıdık olmayan dil sınavından minimum 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış edinmek

Şartları aranmıştır.

Laf konusu yönetmeliğin “Özel Koşullar” başlıklı 7 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; “Bilirkişi ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosuna başvurabilmek için asgari tezli yüksek lisans mezunu olmak ya da lisans mezunu elde etmek ve belgelendirmek kaydıyla alanında asgari iki sene tecrübeli olmak gerekir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan yönetmelikte, Uzmanlığa başvurabilmek için genel ve özel şartlar açıklama edilmiş iken, halen yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi harici öğretim elemanı kadrolarda ödev yapmakta olanların kurumlar arası nakille üniversitelerde diğer bir kadroya geçişlerine olanak karşılayan bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu bakımdan, halen araştırma görevlisi olarak devir yaptığınız kurumdan başka bir yükseköğretim kurumunda Uzman kadrosuna geçebilmeniz için aşağıdaki şartların sırasıyla oluşması gerekmektedir.

-Üniversite kadar kadro ilanın yapılması,

-İlandaki genel ve özel şartları taşıyor olmanız,

-Yapılacak ön değer biçme ve antre sınavlarında başarılı olmanız,

-Kazandığınız üniversite kadar muvafakat yoluyla naklen atanmanız.

Yukarıda yaptığımız talimatlar çerçevesinde; halen Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar ancak bitmiş ilan ve sınav sürecini tamamlayarak naklen diğer üniversitelerde bilirkişi kadrosuna geçiş yapabilirler.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*